Organska hrana u Srbiji

U okviru opsežne studije agencije “Sinovejt “ o ekološkim navikama građana sveta u kojoj je učestvovalo više od 23000 ljudi iz 28 zemalja, obrađeni su i podaci ispitanika iz Srbije.

Istraživanje pomenute agencije je pokazalo da je Srbija na dnu tabele kada je u pitanju proizvodnja organske hrane. Srbija je tek 2010 godine usvojila zakon o proizvodnji organske hrane kojim su precizno definisani uslovi za gajenje, preradu, skladištenje i promet hrane koja može biti obeležena kao organska. Ovakva hrana je podvrgnuta strogom nadzoru od porekla tokom proizvodnje, preko mreže trgovinskih posrednika do krajnjeg korisnika. Read More