Dokazano je da uspešna dijeta zahteva fizičku aktivnost

Svi oni koji smatraju da će samo smanjenjem unosa kalorija uspeti da svoju liniju dovedu do željene, ne bi trebalo više da gaje te nade. Najnovija istraživanja pokazala da smanjeni unos kalorija, bez fizičke aktivnosti ne može dovesti do željenih rezultata, dok upražnjavanje fizičke aktivnosti uz redukciju ishrane dovodi do sjajnih rezultata.

Nova studija koju su sproveli naučnici sa Oregon Univerziteta na čelu sa doktorkom Džudi Cameron pokazala je da na smanjeni unos kalorija telo kompenzuje smanjenjem fizičke aktivnosti. Ovo je prirodni mehanizam odbrane ljudskog organizma. Istraživanje je sprovedeno na 19 makiki majmuna.

Nakon što su majmuni nekoliko godino dobro hranjeni, unos kalorija im je smanjen za 30%, a zatim je posmatrano njihova ponašanje. Primećeno je da su majmuni postali manje fizički aktivni, dok je razlika u njihovoj težini bila gotovo zanemarljiva. Zatim im je unos kalorija još malo smanjen, što je za rezultat imalo još manje aktivnosti kod majmuna, uz minimum izgubljen na težini.

„Ovo istraživaje dokazuje da samo dijeta neće izazvati značajan gubitak na težini. Umesto toga, redukovanu ishranu treba kombinovati sa vežbama za postizanje ovog cilja“ dr Džudi Cameron, viši naučnik na Oregon Univerzitetu za zdravlje i nauku.

Na drugoj grupi majmuna primenjena je standardna dijeta uz sat vremena fizičke aktivnosti na dan. Kod ovih majmuna gubitak na težini je bio primetan.

„Ova studija pokazala je postoji prirodan mehanizam koji telu štedi enegriju, kao odgovor na smanjeni unos kalorija. Hrane nije uvek bilo u izobilju za ljude i životinje, a telo je izgleda razvilo strategiju reagovanja na ovakve fluktuacije. Ovi nalazi mogu pomoći zdravstvenim radnicima pri savetovanju svojih pacijenata. Takođe, ovo može biti od velike koristi kod intervencije i borbi protiv gojaznosti dece.“  Kaže dr Džudi Cameron, viši naučnik na Oregon Univerzitetu za zdravlje i nauku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *